BLOG

11 Tháng Mười

Testosterone Cypionate(Hướng dẫn dứt khoát)

1. Testosterone Cypionate là gì? Làm thế nào nó hoạt động? Testosterone Cypionate (58-20-8) Trong lĩnh vực thể hình nơi kỳ vọng có thể quá cao, nhiều giờ tập luyện và [...]